XXXII Cartell de Premis Auriga (2024)

BASES

1. La revista AURIGA convoca els XXXII Premis Auriga (2024) d’acord amb les bases generals següents i les bases específiques que figuren en cada premi.
2. Les persones, o els col·lectius, que optin al premi hauran d’adreçar una còpia del treball que es presenti, personalment o per correu certificat, a: Revista AURIGA, Ronda Universitat, 7, 3r, 4a. 08007, Barcelona. També es podrà fer per e-mail.
Els candidats hauran de ser subscriptors de l'AURIGA. En el cas dels estudiants, ho pot ser el centre educatiu. Cal incloure-hi el nom, adreça, telèfon de contacte i adreça electrònica dels autors o institució. Els treballs en suport virtual s’hauran d’enviar per mail a: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
3. El termini de lliurament de candidatures de tots els premis finalitza el dia 15 de juliol de 2023.
4. Els treballs que es presentin hauran de ser originals i escrits en català.
5. Els treballs presentats seran estudiats per un jurat, nomenat per la revista AURIGA, el qual resoldrà l’atorgament del premi, que podrà ser concedit ex aequo o declarat desert. La composició del jurat es donarà a conèixer el dia que el premi es faci públic. La decisió del jurat serà inapel·lable.
6. Els treballs presentats a concurs podran ser retornats als autors que ho sol·licitin abans del 30 de setembre de 2024.
7. Cadascun dels premiats rebrà un diploma acreditatiu del seu guardó i la difusió de l’obra guanyadora. El Premi Núria Tudela i Penya té una dotació econòmica de 200€.
8. Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases serà resolta per la revista AURIGA.
9. La presentació dels treballs comporta l’acceptació d’aquestes bases.

 

PREMI NÚRIA TUDELA I PENYA PER A ESTUDIANTS

1. Poden optar a aquest premi els treballs relacionats amb qualsevol aspecte del món clàssic realitzats per estudiants d’ESO, batxillerat, cicles formatius, o ensenyament universitari, bé individualment o en grup.
2. Els premiats hauran d’enviar un resum d’un màxim de 15.000 caràcters per a la posterior publicació abans del 15 d’agost de 2024.
3. Tots els treballs presentats hauran d’incloure el nivell educatiu de l’alumne o grup d’alumnes que l’ha realitzat i un escrit del professor/professora que ha supervisat el treball per certificar-ne l’autoria.
4. La valoració serà per nivell educatiu.

 

PREMI CARLES MIRALLES D’EXPERIÈNCIES DOCENTS

1. Poden optar a aquest premi els treballs dels subscriptors o projectes realitzats a les aules dels ensenyaments reglats, així com iniciatives relacionades amb la docència del món clàssic als Països Catalans.
2. Els treballs poden presentar-se en qualsevol dels suports que ens ofereixen les tecnologies de la comunicació (CD, DVD, pàgina web, vídeo, etc.).
3. L’experiència docent pot presentar-se individualment o en grup.
4. Els guanyadors han d’enviar un resum de 15.000 caràcters abans del 15 d’agost de 2024.

 

PREMI MUSA D'EXPOSICIONS SOBRE EL MÓN ANTIC

1. Poden optar a aquest premi les exposicions temporals o permanents, o altres iniciatives de divulgació del món antic i la cultura clàssica realitzades des dels museus i sales d’exposicions d'arreu dels Països Catalans.
2. Poden presentar les candidatures tant els museus com el seu públic, acompanyades d'un breu dossier que inclogui imatges.
3. Els premiats hauran de presentar una explicació del plantejament museogràfic, de 15.000 caràcters com a màxim, abans del 15 d’agost de 2024, que serà publicada a la revista AURIGA.