La promoció i divulgació del món antic és un element de desenvolupament econòmic, segons els participants del Fòrum Auriga Tarragona 2012

Aquest passat cap de setmana s’ha celebrat a la Capital de la Cultura Catalana Tarragona 2012 el VIIIè Fòrum Auriga, promogut per la revista Auriga, de divulgació del món clàssic.

Fòrum Auriga 2012
Inauguració del Fòrum Auriga 2012. D’esquerra a dreta: Isabel Rodà, directora de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica; Xavier Tudela, president de l’organització Capital de la Cultura Catalana; Patrícia Antón, regidora de Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Tarragona; Francesc Tarrats, director del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, i Montserrat Tudela, directora de la revista Auriga.

A la trobada hi han assistit més de 130 professionals de diverses disciplines i institucions culturals, que han presentat un total de 21 projectes i han reflexionat sobre el rendiment social que aporta el patrimoni cultural material i inmaterial que ens ha deixat el món antic.

Els participants del Fòrum Auriga Tarragona 2012 han demostrat que el món antic és un motor de desenvolupament econòmic, aporta progrés i cohesió social i situa Catalunya al món.

Entre d’altres propostes que s’estan desenvolupant al territori es van presentar les següents:

– El festival de recreació històrica Tàrraco Viva, que genera un rendiment de set euros per cada euro invertit, segons va explicar Magí Seritjol.

– En l’àmbit de la projecció internacional, Joan Sanmartí va detallar l’excavació del jaciment d’Althiburos, a Tunísia, que dirigeix amb un equip d’arqueòlegs catalans.

– Encara en l’àmbit exterior, cal citar la col.laboració del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili amb els programes Comenius, de la Unió Europea, en la recent exposició “Paradisus”.

– David Serrat, geòleg, va fer una exposició entorn el canvi climàtic a l’època romana, que va demostrar que l’acció de l’home té un paper secundari en l’evolució de la climatologia.

– Marta Oller va anunciar la publicació d’un estudi sobre poblacions i estrangeria en el món grec antic, on es fa palès que les migracions humanes i el que se’n deriva no es privatiu de l’època actual.

– D’altra banda, Esperança Borrell va manifestar que Catalunya ha estat a la primera fila en la promoció dels estudis clàssics a l'Estat espanyol com ho demostra la història de la Secció Catalana de la Societat Espanyola d'Estudis Clàssics.

– Imma Teixell, de l’Ajuntament de Tarragona, va posar com a exemple de col.laboració entre institucions les propostes de dinamització social des de la praxis arqueològica, com el que estan fent a l'amfiteatre de Tarragona l'Ajuntament de Tarragona, l'Institut Català d'Arqueologia Càssica i el Museu Bíblic Tarraconense.

– Pel que fa al turisme cultural, Pilar Sada i Francesc Tarrats van afirmar que aquest sector és alhora un motor de coneixement històric, cohesió social i font de riquesa econòmica.

En decurs del Fòrum Auriga, es van presentar també noves formes d’ensenyament del llatí i el grec, en l’àmbit de l’ensenyament secundari i universitari.

Els participants al Fòrum Auriga Tarragona 2012 van visitar la Vil·la romana dels Munts, el jaciment on hi ha el mitreu d’època romana més ben conservat del món.