El Fòrum Auriga demana des de Ripoll una millor senyalització del patrimoni cultural català

La Capital de la Cultura Catalana Ripoll 2013 ha acollit el novè Fòrum Auriga. La trobada ha estat organitzada per la revista Auriga, única publicació dedicada a la divulgació del món clàssic i el llegat grecoromà a Catalunya.

Ha reunit més de 70 professionals del llegat grecoromà a Catalunya, entre el quals el vicepresident de la Unió Acadèmica Internacional, Joan Guitart; el director del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, Francesc Tarrats; la directora de la seu d’Empúries del Museu Arqueològic de Catalunya, Marta Santos; la directora del Pla Barcino, Carme Miró, etc. També ha reunit per primera vegada els tres directors que ha tingut l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica: Josep Guitart, Isabel Rodà i Joan Gómez Pallarès.

IX Fòrum - l'Equip

Equip de la revista Auriga i alguns dels participants al IX Fòrum Auriga, entre els quals el Dr. Josep Guitart, vicepresident de la Unió Acadèmica Internacional (primer a l’esquerra)

Durant el Fòrum es van presentar 17 línies de treball actualment vigents que van des de grups de recerca, noves troballes arqueològiques, com les d’Empúries, noves museïtzacions, com la necròpolis de Tarragona, l’obertura de nous jaciments, com Mons Observans o la presentació de la nova direcció de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica.

Els professionals del món clàssic van posar de manifest la necessitat d’incloure urgentment l’estratègia d’una senyalització completa de tot el patrimoni cultural de Catalunya amb l’objectiu de promoure’l, facilitar l’accés, informar, educar, i generar dinamisme turístic i, en conseqüència, econòmic. En aquest sentit l’Auriga va anunciar l’inici d’un estudi econòmic que genera el món clàssic en tots els seus camps d’actuació.
 
Montserrat Tudela, directora de la revista Auriga, va declarar que “el patrimoni material i immaterial del món clàssic està present a la societat en tots els àmbits de la nostra vida. Des de la llengua, fins a la generació de riquesa, però no hi ha consciència d’això. Per exemple, quan anomenem les institucions educatives, tothom es deixa els museus. És una petita mostra del llarg camí que encara falta per explicar el paper del món clàssic en el segle XXI. És per això que la revista Auriga ha plantejat la necessitat d’un estudi sobre l’impacte econòmic que genera el món antic actualment, i ha convidat a totes les institucions i entitats que ho desitgin a participar-hi. És evident que la importància del llegat clàssic no es pot mesurar únicament en PIB, perquè el coneixement a més de ser un dret humà és un element democratitzador,  però també és evident que aquest criteri és inqüestionable, i encara no s’ha fet. Per això des d’Auriga el tirarem endavant”.