Hemeroteca

Núm. article:   0096
Núm. revista:   9
Autor:   Fumadó, Àngels i Usobiaga, Begoña
Títol:   Rubens i la Biblioteca d'Apol·lodor
Mot clau 1:   Història de l'art
Mot clau 2:   Mitologia