Hemeroteca

Núm. article:   0732
Núm. revista:   70
Autor:   Otero Herraiz, Núria
Títol:   L’evolució del poblament a la Ilergècia occidental: estat de la qüestió i noves aproximacions
Mot clau 1:   Arqueologia
Mot clau 2:   Història