Hemeroteca

Núm. article:   0728
Núm. revista:   70
Autor:   Mestre, Francesca
Títol:   Alexandre el Gran i la pervivència del món grec després de l’època clàssica
Mot clau 1:   Història
Mot clau 2:   Filologia