Hemeroteca

Núm. article:   0718
Núm. revista:   68
Autor:   Giralt, S., Hinojo, À. i Aragay, M.
Títol:   WikiClàssics: els clàssics de la literatura a la Viquipèdia
Mot clau 1:   IX Fòrum Auriga
Mot clau 2:   Filologia