Hemeroteca

Núm. article:   0713
Núm. revista:   68
Autor:   Teodoro, J. Ll. i Torné i Teixidó, R.
Títol:   Balanç dels treballs i activitats del Grup d'Investigació en la Recepció de les Literaturas Clàssiques (GIRLC) de la Universitat de València
Mot clau 1:   IX Fòrum Auriga
Mot clau 2:   Universitat