Hemeroteca

Núm. article:   0700
Núm. revista:   67
Autor:   Mestre, Francesca
Títol:   Reflexions estiuenques sobre la presència de l’antiguitat grecoromana en la nostra cultura: divulgació i escola
Mot clau 1:   Divulgació
Mot clau 2:   Educació