Hemeroteca

Núm. article:   0689
Núm. revista:   65
Autor:   Espuña i Ferrer, Maria Jesús
Títol:   Lèxicon: Figures femenines a Les roques i el mar, el blau.
Mot clau 1:   Lèxicon
Mot clau 2:   N/A