Hemeroteca

Núm. article:   0673
Núm. revista:   63
Autor:   Borrell Vidal, Esperança i Gómez Cardó, Pilar
Títol:   Estudios Clásicos, la SEEC i la Secció Catalana de la SEEC* (Veieu PDF)
Mot clau 1:   Educació
Mot clau 2:   Filologia