Hemeroteca

Núm. article:   0669
Núm. revista:   63
Autor:   Cortadella, J. i Antela, B.
Títol:   L’antiguitat recreada: l’experiència com a motor de coneixement històric
Mot clau 1:   Recreació històrica
Mot clau 2:   Història