Hemeroteca

Núm. article:   0659
Núm. revista:   63
Autor:   Giralt, Sebastià
Títol:   Iniciant el corpus digital d’Arnau de Vilanova
Mot clau 1:   Història
Mot clau 2:   Digitalització