Hemeroteca

Núm. article:   0653
Núm. revista:   62
Autor:   Bartolomé, José Luis
Títol:   El professor de clàssiques al cinema anglès
Mot clau 1:   Cinema
Mot clau 2:   Tradició clàssica