Hemeroteca

Núm. article:   0649
Núm. revista:   61
Autor:   Torné i Teixidor, Ramon
Títol:   Els fragments de Cal·lí
Mot clau 1:   Literatura
Mot clau 2:   Tradició clàssica