Hemeroteca

Núm. article:   0626
Núm. revista:   60
Autor:   Cartes Reverté, Antoni
Títol:   Les acus crinales de les terres de l'Ebre. Significat i usos
Mot clau 1:   Arqueologia
Mot clau 2:   Història