Hemeroteca

Núm. article:   0588
Núm. revista:   57
Autor:   Oller, Marta i Pàmias, Jordi
Títol:   Institucions i mites a a Grècia Antiga. Estudi diacrònic a partir de les fonts gregues (Projecte SGR)
Mot clau 1:   Història
Mot clau 2:   N/A