Hemeroteca

Núm. article:   0586
Núm. revista:   57
Autor:   Martínez Gázquez, José
Títol:   Les traduccions llatines de l'Alcorà
Mot clau 1:   Literatura
Mot clau 2:   N/A