Hemeroteca

Núm. article:   0562
Núm. revista:   55
Autor:   Mestre, Francesca
Títol:   A propòsit de la biblioteca d'Alexandria
Mot clau 1:   Civilització grecoromana
Mot clau 2:   Opinió