Hemeroteca

Núm. article:   0555
Núm. revista:   54
Autor:   Jordi Rovira i Port
Títol:   Tres quarts de segle al servei de la recerca i de la docència arqueològiques: la biblioteca del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Montju?Øc
Mot clau 1:   Arqueologia
Mot clau 2:   Didàctica de l'arqueologia