Hemeroteca

Núm. article:   0542
Núm. revista:   53
Autor:   Rodà, Isabel; Castellví, Jordi i Nolla, J. M.
Títol:   Els trofeus de Pompeu
Mot clau 1:   Arqueologia
Mot clau 2:   N/A