Hemeroteca

Núm. article:   0531
Núm. revista:   50
Autor:   Tudela, Penya, Montserrat
Títol:   l'Asclepi-Esculapi-Serapis d'Empúries. Entrevista a Àlex Masalles, el restaudador
Mot clau 1:   Patrimoni
Mot clau 2:   N/A