Hemeroteca

Núm. article:   0050
Núm. revista:   4
Autor:   Teixidor, Judit
Títol:   El soldat fanfarró: una figura recurrent
Mot clau 1:   Literatura llatina
Mot clau 2:   Tradició clàssica