Hemeroteca

Núm. article:   0498
Núm. revista:   49
Autor:   Joan Ramon González, Marta Prevosti, Víctor Revilla
Títol:   Simposi: Les vil·les romanes a la Tarraconense. Implantació, evolució i transformació.
Mot clau 1:   III Fòrum Auriga
Mot clau 2:   Vil·les romanes