Hemeroteca

Núm. article:   0485
Núm. revista:   48
Autor:   Carbonell, Santiagp
Títol:   Teseu, Ariadna i la Minocabra. Material audiovisual per a grec de batxillerat
Mot clau 1:   Premi Didascàlia
Mot clau 2:   Didàctica