Hemeroteca

Núm. article:   0482
Núm. revista:   48
Autor:   Alberich, Joan
Títol:   La pervivènca clàssica en la font monumental de la plaça d'Espanya de Barcelona
Mot clau 1:   Tradició clàssica
Mot clau 2:   N/A