Hemeroteca

Núm. article:   0447
Núm. revista:   45
Autor:   Alberich, Joan i Almirall, Jaume
Títol:   Projecte del Diccionari grec clàssic català.
Mot clau 1:   II Fòrum Auriga
Mot clau 2:   Divulgació del patrimoni