Hemeroteca

Núm. article:   0043
Núm. revista:   4
Autor:   Alberich, Joan i Matas, Bàrbara
Títol:   Les tres Gràcies: una experiència sobre un tema clàssic i la seva pervivència.
Mot clau 1:   Didàctica
Mot clau 2:   Història de l'art