Hemeroteca

Núm. article:   0039
Núm. revista:   3
Autor:   Carbonell, Joan i Matas, Bàrbara
Títol:   Els menús romans.
Mot clau 1:   Civilització grecoromana
Mot clau 2:   N/A