Hemeroteca

Núm. article:   0037
Núm. revista:   3
Autor:   Balasch, Manuel
Títol:   Problemes de traducció
Mot clau 1:   Qüestions de llengua
Mot clau 2:   N/A