Hemeroteca

Núm. article:   0355
Núm. revista:   38
Autor:   Martí Gebellí, Joan-Andreu
Títol:   La pedra Rosseta ha fet 2200 anys: la clau per al desxiframent dels jeroglífics egipcis
Mot clau 1:   Qüestions de llengua
Mot clau 2:   Epigrafia