Hemeroteca

Núm. article:   0349
Núm. revista:   37
Autor:   Yus, Carme
Títol:   EuroComRom: un mètode per accedir a les llengües romàniques simultàniament.
Mot clau 1:   Qüestions de llengua
Mot clau 2:   Didàctica