Hemeroteca

Núm. article:   0346
Núm. revista:   37
Autor:   Blomard,Alain
Títol:   De l'estranger bàrbar a l'Orient exòtic o la invenció de l'Altre: mirades superposades de l'historiador i el soció eg.
Mot clau 1:   Assaig
Mot clau 2:   Civilització grecoromana