Hemeroteca

Núm. article:   0345
Núm. revista:   37
Autor:   Bartolomé, José Luis
Títol:   ¿Hauria de ser l'oncle Sam l'hereu universal de la rebesàvia de Roma?
Mot clau 1:   Opinió
Mot clau 2:   Tradició clàssica