Hemeroteca

Núm. article:   0321
Núm. revista:   34
Autor:   Alexandri, Ferran
Títol:   Alguns aspectes de la guerra en la cultura catalana medieval.
Mot clau 1:   Tradició clàssica
Mot clau 2:   N/A