Hemeroteca

Núm. article:   0313
Núm. revista:   33
Autor:   Cullell i Ramis, Josep
Títol:   La pus richa joia qui al món sia' i la Grècia Catalana.
Mot clau 1:   Història de Grècia
Mot clau 2:   Tradició clàssica