Hemeroteca

Núm. article:   0291
Núm. revista:   31
Autor:   Bielsa, Pau i Balasch, Manel
Títol:   La Fundació Bernat Metge: Persones i vivències històriques.
Mot clau 1:   Noms propis
Mot clau 2:   Tradició clàssica