Hemeroteca

Núm. article:   0287
Núm. revista:   30
Autor:   Valls i Guinovar, Xavier
Títol:   Les traduccions catalanes de Kavafis fetes per Alexis Eudald Solà.
Mot clau 1:   Literatura
Mot clau 2:   Noms propis