Hemeroteca

Núm. article:   0257
Núm. revista:   27
Autor:   Fumadó, Àngels i Usobiaga, Begoña
Títol:   Imatges d'Hèracles a la ciutat de Barcelona.
Mot clau 1:   Història de l'art
Mot clau 2:   Mitologia