Hemeroteca

Núm. article:   0233
Núm. revista:   25
Autor:   Martínez, Sebastián
Títol:   Vida de gossos (els gossos a la literatura clàssica);
Mot clau 1:   Literatura
Mot clau 2:   Tradició clàssica