Hemeroteca

Núm. article:   0216
Núm. revista:   23
Autor:   Espuña Ferrer, Ma. Jesús
Títol:   El Judici de Paris.
Mot clau 1:   Entreteniments
Mot clau 2:   N/A