Hemeroteca

Núm. article:   0214
Núm. revista:   23
Autor:   Bescós, Victoria i altres
Títol:   El nou decret de cultura clàssica.
Mot clau 1:   Opinió
Mot clau 2:   N/A