Hemeroteca

Núm. article:   0210
Núm. revista:   22
Autor:   Pérez i Navarro, Vicent Josep
Títol:   La iconografia i l'encunyació de denaris romans: el tresoret de Catxapets.
Mot clau 1:   Patrimoni arqueològic
Mot clau 2:   Numismàtica