Hemeroteca

Núm. article:   0208
Núm. revista:   22
Autor:   Giralt, Sebastià
Títol:   La irradiació Cièntífica del monestir de Ripoll a l'alta edat mitjana.
Mot clau 1:   ciència
Mot clau 2:   Tradició clàssica