Hemeroteca

Núm. article:   0205
Núm. revista:   22
Autor:   Balasch, Manuel
Títol:   El Timeu de Plató.
Mot clau 1:   Filosofia
Mot clau 2:   Plató