Hemeroteca

Núm. article:   0204
Núm. revista:   22
Autor:   Anglada, M. Àngels
Títol:   Salut i malaltia a través dels epigrames grecs
Mot clau 1:   Literatura grega
Mot clau 2:   Medició