Hemeroteca

Núm. article:   0202
Núm. revista:   21
Autor:   Silva Barris, Joan
Títol:   La relació entre amor i literatura a l'elegia Romana exemplificada en un poema de Properci.
Mot clau 1:   Literatura llatina
Mot clau 2:   N/A