Hemeroteca

Núm. article:   0166
Núm. revista:   18
Autor:   Alberich i Mariné, Joan
Títol:   Els habitants de Bàrcino.
Mot clau 1:   Civilització grecoromana
Mot clau 2:   Bàrció