Hemeroteca

Núm. article:   0155
Núm. revista:   16
Autor:   Llabrés Ripoll, Maria Rosa
Títol:   l'heroi al mite grec i les rondalles mallorquines.
Mot clau 1:   Mitologia
Mot clau 2:   Literatura