Hemeroteca

Núm. article:   0154
Núm. revista:   16
Autor:   Giralt, Sebastià
Títol:   Arnau de Vilanova i el Galenisme medieval. Premi àgora d'assaig 1996.
Mot clau 1:   ciència
Mot clau 2:   Tradició clàssica